Cesta k úspešnému podnikaniu na internete

Naštartuj e-shop

Vytvor si vlastný e-shop ešte dnes.
Bez viazanosti a zadarmo.
Vyskúšať zadarmo

Slovník tvorby eshopu

GDPR - General Data Protection Regulation

Osobný údaj je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je taká, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor (meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor) alebo odkazov na prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

Z tohoto dôvodu EÚ zaviedla od 25.mája 2018 General Data Protection Regulation, skrátene GDPR. Jedná sa o všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Z dôvodu ochrany osobných údajov podľa GDPR sú nutné úpravy na webstránkach a eshopoch https://blog.biznisweb.sk/2018/02/pripravte-svoj-e-shop-na-gdpr/