Cesta k úspešnému podnikaniu na internete

Naštartuj e-shop

Vytvor si vlastný e-shop ešte dnes.
Bez viazanosti a zadarmo.
Vyskúšať zadarmo

Právne náležitosti e-shopu

Na internete sa v minulosti objavilo množstvo podvodníkov, ktorí sa nekalým spôsobom obohacovali na dôverčivých ľuďoch. Dnes sú už používatelia internetu obozretnejší. Mnohí si pred nákupom e-shop preveria a preto je dôležité, aby ste pôsobili ako poctivý predajca, ktorý sa riadi legislatívou SR upravujúcou práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Informácie, informácie, informácie

informačná povinnosť e-shopu1. Do kontaktu pridajte pravdivé údaje o prevádzkovateľovi internetového obchodu (IČO, DIČ, IČ DPH - ak je pridelené, názov, sídlo spoločnosti, telefón, email, zápis v obchodnom registri, adresa prevádzky - ak prevádzka existuje, meno zodpovednej osoby, číslo účtu, názov a adresu dozorného orgánu).

2. Vytvorte na webovej stránke podstránky, kde bude zrozumiteľne vysvetlené aké sú možnosti platby, dopravy, poplatky s tým súvisiace, ďalšie poplatky, podmienky prevzatia tovaru, podmienky a proces reklamácie, vrátenie tovaru.

3. Pridajte popis produktov alebo služieb a ich cenu. Popis nech obsahuje všetky dôležité informácie o produkte. Informácia o dodacej lehote - ak je totožná pre všetky produkty, stačí ju uviesť v súhrne objednávky alebo v obchodných podmienkach. Ak má produkt odlišnú dodaciu lehotu, uveďte ju v detaile produktu.

Obchodné podmienky pre e-shop

 • Mali by byť vypracované špeciálne pre váš internetový obchod, to znamená "ušité vám na mieru". Kopírovať obchodné podmienky neodporúčame, pretože tým porušujete autorský zákon. Napriek tomu je samozrejme možné sa inšpirovať, najlepšie e-shopmi obchodujúcimi v podobnej sfére ako vy.

obchodné podmienky pre internetový obchod

Buď si ich vytvorte vy, alebo ďalšou možnosťou je zaplatiť právnika, firmu zaoberajúcu sa obchodnými podmienkami (napr. Nakupuj bezpečne), prípadne inú zodpovednú osobu, ktorá vám takéto podmienky pripraví v súlade s platnými zákonmi a vašimi individuálnymi potrebami.

V spolupráci s advokátskou kanceláriou Bános s.r.o. vám prinášame užitočný článok, ako vytvoriť obchodné podmienky.

V každom prípade, odporúčame, aby sa na vaše obchodné podmienky pozrel odborník. Vyhnete sa v prípade nezrovnalostí mastnej pokute.

Vzor obchodných podmienok si môžete stiahnuť TU (pozor, tento vzor nie je právne záväzný).

Slovenská Obchodná Inšpekcia vydala informácie pre verejnosť pre nákup tovaru cez internet, ktoré nájdete tu: www.soi.sk.

zdroj: https://www.biznisweb.sk/a/646/obchodne-podmienky

Nezabudnite na:

Právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a práva a povinnosti s tým spojené. Spotrebiteľ musí tovar vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Obchodné podmienky a e-shop:

Do objednávkového formulára vložte súhlas s obchodnými podmienkami. Je vhodné, ak je tu tiež dostupný odkaz na úplné znenie obchodných podmienok a políčko, ktoré zákazník označí na súhlas.

 • Pri akomkoľvek nedorozumení môžete argumentovať obchodnými podmienkami, proti ktorým nespokojný zákazník nemôže namietať.
 • POZOR však na to, aby obchodné podmienky neboli v rozpore s legislatívou. Tým pádom budú neplatné, aj keď s nimi zákazník súhlasil.

Odkaz na obchodné podmienky by ste mali vložiť na viditeľné miesto webstránky. V súčasnosti je trend - do päty stránky. Tu vložte odkaz "OBCHODNÉ PODMIENKY", ktorý používateľa presmeruje na celé znenie.

Tlačítko na dokončenie objednávky musí obsahovať text OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY.

Reklamácie, vrátenie tovaru

vrátenie tovaru, reklamáciaAko predajca musíte prijímať zodpovednosť za vady tovaru. Reklamácie môžete zaradiť k obchodným podmienkam alebo ich umiesnite na samostatnú webstránku.

Reklamačný poriadok by mal obsahovať informácie:

 • o záruke (štandardne je to 2 roky),
 • o spôsobe a podmienkach doručenia reklamovaného tovaru (adresa pre vrátenie tovaru, kto hradí poplatky na dopravu),
 • za akých podmienok sa reklamácia na tovar nevzťahuje,
 • lehota na vybavenie reklamácie, doklad o vybavení reklamácie.

Reklamácie a eshop:

 • Zverejnite odkaz s informáciami o spôsobe reklamácie, záručnej dobe a možnosti vrátenia tovaru.
 • Nezabudnite, že nejjednoduchším spôsobom ako sa vyhnúť reklamácii je maximálna informovanosť o tovare.

Dbajte na to, aby používateľ získal v prehľadnej forme všetky dôležité informácie o produkte. Veľkosť, farba, funkcie, materiál a pod.. Nech je v každom kroku objednávkového procesu jasné, ktorý produkt si objednal.

Vyhnete sa tak tomu, že zákazník si omylom objedná produkt, ktorý vlastne nechcel. Má právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť.

 

Môžete vypracovať reklamačný formulár a uverejniť ho priamo na stránkach alebo uverejniť odkaz na dokument (reklamačný protokol - vzor). Čím viac informácii podáte spotrebiteľovi, tým viac uľahčíte priebeh reklamácie.

Do prílohy emailu so súhrnom objednávky odporúčame vložiť:
- obchodné a reklamačné podmienky,
- všetky vaše kontaktné údaje,
- formulár na odstúpenie od zmluvy.

zdroj: https://www.biznisweb.sk/obchodne-podmienky#block-1768

Ochrana osobných údajov

ochrana osobných údajov pri elektronickom podnikaníAko internetový predajca sa nevyhnete zhromažďovaniu osobných údajov používateľov. Len na to, aby ste mohli tovar odoslať potrebujete meno a adresu prípadne telefón a email.

Chcete odosielať newsletter? Tým pádom disponujete databázou emailov používateľov, ktorí sa zaregistrovali na odber noviniek emailom. Toto tiež spadá pod zhromažďovanie osobných údajov.

Napríklad: BiznisWeb zverejnil informácie o spracúvaní osobných údajov takto: Ochrana osobných údajov

Aké povinnosti vám z toho plynú?

Zhromažďovanie informácií o používateľoch eshopu zastrešuje Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kedysi každý internetový obchod, ktorý vykonával predaj a nákup tovaru cez internet, vrátane jeho doručenia klientovi, mal povinnosť oznámiť informačný systém Úradu na ochranu osobných údajov.

Od 18.7.2016 sa musia registrovať iba eshopy, ktoré osobné údaje používajú na marketingové účely. Teda, ak posielate newslettre, reklamné e-maily osobám z databázy eshopu musíte sa zaregistrovať IS Marketing.

Svoj eshop zaregistrujete tu: Elektronický formulár na oznámenie informačného systému . Okrem toho by ste mali podľa zákona vypísať tlačivo Evidencia informačného systému a uchovať ho u seba.

Registráciou e-shopu na Úrad na ochranu osobných údajov SR to však nekončí:

 • Na váš internetový obchod musíte na viditeľné miesto uviesť informáciu o tom, že ste na úrade zaregistrovaný, pod akým číslom, aj prehlásenie, že so získanými osobnými údajmi narábate v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

Do obchodným podmienok zaraďte aj informácie o ochrane osobných údajov. Ako predajca musíte zhromaždovať osobné údaje zákazníkov potrebné na uskutočnenie nákupu, odosielanie reklamných emailov - newslettrov. (meno, adresa, telefón, email, dátum narodenia a pod.)

Používateľovi internetového obchodu musíte dať možnosť zoznámiť sa s informáciami:

 • aké osobné údaje budete zhromažďovať,
 • na ako dlho ich budete uchovávať,
 • za akým účelom ich zhromažďujete,
 • ako ich spracovávate,
 • informáciu pre používateľa, ktorý má právo svoje vlastné osobné údaje kontrolovať, meniť alebo vymazať.

Ak teda zbierate osobné informácie na marketingové účely, potrebujete súhlas zákazníka so spracúvaním osobných údajov. V prípade, že ich spracúvate iba sa účelom predaja, môžete osobné údaje spracovávať aj bez jeho súhlasu.

Informácia o alternatívnom riešení sporov

Od 9.1.2016 májú internetoví predajcovia povinnosť uviesť informáciu o riešení sporov.

Viac informácii o alternatívnom riešeni sporov nájdete tu:

Existujú aplikácie na zjednodušenie riešenia sporov v elektronickom podnikaní, ako napr. www.youstice.com/sk

Informácia o cookies

Cookies je informácia o prehliadaní, ktorú webová stránka uloží do vášho počítača. V prípade, že túto stránku navštívite znova, stránka vás dokáže identifikovať vytiahne z pamäte vaše uložené údaje a preferencie. Využitie je pri striedaní reklám, načítaní údajov do rôznych formulárov, prispôsobení stránky.

Podľa smernice EÚ sa vyžaduje súhlas používatela s Cookies. A to v prípade, že do cookies ukladáte neanonymné údaje alebo cookies tretích strán. Teda ak používate služby Google Analytics, AdSense, DoubleClick for Publishers a DoubleClick Ad Exchange, sociálne pluginy (napr. Facebook, Disqus komentáre) a pod.. Kedy súhlas s cookies potrebujete a kedy nie?

UŽITOČNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ pre majiteľov e-shopov

Dôležité zákony týkajúce sa elektronického predaja:

 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z. o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom

zdroj: saec.sk

Sú Vám niektoré výrazy nezrozumiteľné? Chcete si nielen vytvoriť eshop ale aj mu rozumieť? FAQ prináša odpoveď na bežne používané výrazyako je AB testovanie, captcha, feed, PPC, SEO a iné výrazy v podnikaní na Internete.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti